Janet Monafo, ‘White Eggs, White Eggplants’, 2007, Vose Galleries
Janet Monafo, ‘White Eggs, White Eggplants’, 2007, Vose Galleries
Janet Monafo, ‘White Eggs, White Eggplants’, 2007, Vose Galleries
Janet Monafo, ‘White Eggs, White Eggplants’, 2007, Vose Galleries