Janusz Mulak, ‘Birds - Crete’, 2010, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Janusz Mulak