Janusz Przybylski, ‘Conversation with an Angel’, 1986, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Janusz Przybylski