Janusz Przybylski, ‘Maler und Modell’, 1986, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels