Jazzamoart, ‘EL Bob de Rembrandt’, 2012, Galeria Oscar Roman