Jeff Vioski, ‘Pair of Jeff Vioski Metro Benches’, 2000s, Rago