Jian Wang, ‘Golden Autumn #3’, 1998, Dawson Cole Fine Art

About Jian Wang