Jian Wang, ‘Pacific Fog’, 2013, Dawson Cole Fine Art

About Jian Wang