Jian Wang, ‘Watermelon with Knife’, 1994, Dawson Cole Fine Art

About Jian Wang