Jiang Shuo, ‘龙; Dragon’, 2002-2003, Linda Gallery

About Jiang Shuo