Jiang Shuo, ‘气泡里的福娃;Lucky Kid in Bubble’, 2013, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘气泡里的福娃;Lucky Kid in Bubble’, 2013, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘气泡里的福娃;Lucky Kid in Bubble’, 2013, Linda Gallery

About Jiang Shuo

Chinese, b. 1958, Beijing, China, based in Beijing, China