Jiang Shuo, ‘舞蹈; Dancing’, 2010, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘舞蹈; Dancing’, 2010, Linda Gallery

About Jiang Shuo

Chinese, b. 1958, Beijing, China, based in Beijing, China