Jiang Shuo, ‘协管; Co-Guard’, 2010, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘协管; Co-Guard’, 2010, Linda Gallery