Jiang Shuo, ‘猪; Pig’, 2002-2003, Linda Gallery

About Jiang Shuo