Jiang Shuo, ‘猪; Pig’, 2002-2003, Linda Gallery

About Jiang Shuo

Chinese, b. 1958, Beijing, China, based in Beijing, China