Jianwei Wang, ‘Under the mount sumeru’, 2016, Amy Li Gallery