Joan Miró, ‘La Mesure du Temps: Two Impressions’, 1968, Galerie Maximillian