Joan Miró, ‘Llibre del sis Sentits V’, 1980, Hamilton-Selway Fine Art