Joan Miró, ‘Ruthven Todd Album, Joan Miró poem: two impressions’, 1947, Phillips