Joanna Sokołowska, ‘Energy (from the Flow cycle)’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Joanna Sokołowska