Joanna Woyda, ‘Warsaw. Central Station’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels