Joanna Woyda, ‘Warsaw. Marszałkowska/Świętokrzyska Corner’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels