Joanna Woyda, ‘Warsaw. Marszałkowska Street’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels