João Penalva, ‘Michio Harada, Tsukiji Fish Market no. 5, 1972’, 2015, Simon Lee Gallery