Jockum Nordström, ‘Fördelningen av arvet (the distribution of inheritance)’, 2017, Zeno X Gallery