John Baldessari, ‘Stonehenge (With Two Persons) Blue’, 2005, Mixografia