John Baldessari, ‘Stonehenge (With Two Persons) Orange’, 2005, Mixografia