John Baldessari, ‘Stonehenge (With Two Persons) Violet’, 2005, Mixografia