John Baldessari, ‘Stonehenge (With Two Persons) Yellow’, 2005, Mixografia