John Borden Evans, ‘"Twelve Starlings"’, 2012, Addison/Ripley Fine Art