Jon Buck, ‘Ship to Shore (Maquette)’, 2009, Pangolin