Jon Furlong, ‘Shep Shadow’, 2015, Subliminal Projects