Jordi Alcaraz, ‘Dues línies’, 2004, Galería Marita Segovia