Jörg Reissner, ‘untitled’, 2016, Galleria Doris Ghetta