Jorge Eielson, ‘Quipus 60 A’, 1974, Wright
Jorge Eielson, ‘Quipus 60 A’, 1974, Wright