Jose Luis Fariñas, ‘Whisper’, 2012, MIYAKO YOSHINAGA