Joseph Yoakum, ‘Imperial Valley’, 1965, Fleisher/Ollman