Joshua Finley, ‘Tomahawk’, 2016, Bitfactory Gallery