Joshua Jensen-Nagle, ‘Wanting You’, Bau-Xi Gallery