Jozef Szajna, ‘Forest’, 2004, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels