Jozef Szajna, ‘Jokes’, 1996, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels