Jozef Szajna, ‘Obsessions’, 1993, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels