Jozef Szajna, ‘The Peeping’, 1996, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels