Jozef Szajna, ‘Untitled’, 1996, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels