Judith Shea, ‘him’, 1993, Kent Fine Art
Judith Shea, ‘him’, 1993, Kent Fine Art
Judith Shea, ‘him’, 1993, Kent Fine Art

About Judith Shea