Judith Simonian, ‘Blanket’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Judith Simonian, ‘Blanket’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Judith Simonian, ‘Blanket’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Judith Simonian, ‘Blanket’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Judith Simonian, ‘Blanket’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery