Jules Olitski, ‘Hot Slash Yellow’, 1964, Helwaser Gallery