Julian Opie, ‘Shahnoza dancing in white dress’, 2008, IFAC Arts