Julian Opie, ‘Woman Taking Off Man's Shirt’, 2003, Wright