Jun Xue, ‘Land of Dragon No.2’, 2016, Aye Gallery

About Jun Xue

China, b. 1975, Hebei, China, based in Beijing, China