Junichiro Sekino, ‘Hokkaido: Sapporo’, ca. 1976, Scholten Japanese Art
Junichiro Sekino, ‘Hokkaido: Sapporo’, ca. 1976, Scholten Japanese Art